Empustaziun da formulars

Sco burgheis d'ina vischnaunca dalla regiun Surselva saveis Vus empustar ils suandonts documents:

  • Certificat dil stan civil
  • attest d'origin
  • attest da famiglia, scret da famiglia
  • attest dil partenadi registrau
  • Certificat relativ sur il stan registrau da famiglia

Supplementar saveis Vus empustar ils suandonts documents, sch'in eveniment sur in stan civil ha giu liug en nies cirquit:

  • Attest da naschientscha
  • Attest da maridaglia
  • Document dil partenadi registrau
  • Attest da mort

Ils documents vegnan tarmess sulettamein alla persuna pertuccada.

Tier substituziun far aschi bien e surdar ina plenipotenza.